introductie bij deze site 

Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed (ICE) en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen. Er werden al ruim 2000 tradities vastgelegd op meer dan 1000 verschillende locaties. Het fotoarchief telt dan ook meer dan 600.000 foto's. Deze site brengt u een selectie van 20.000 beelden.

• Wat betekent ikwashier? Voor Nederlandstaligen spreekt de naam 'ikwashier' voor zich: 'ik was hier'. De naam maakt de opzet van het archief duidelijk. Het is op locaties gebaseerd.

• Hoe is het archief opgebouwd? Zoals de naam van de site 'ik_was_hier' laat vermoeden, zitten alle foto's in catalogussen die per land, per provincie en per stad zijn georganiseerd. In een database worden deze locaties aangevuld met data, trefwoorden en extra informatie. Extra documentatie over alle tradities, zoals video's en tekstbestanden, wordt zowel op datum als thematisch bewaard.

• Worden de beelden duurzaam gearchiveerd? Alle geselecteerde foto's worden in het camera-eigen raw-bestand bewaard (kleur) en de bewerkte foto's in .tiff (zwart-wit). Dit geldt ook voor de filmopnamen. De conservering gebeurt in viervoud met back-ups op diverse locaties. De internationale standaarden voor archivering worden zoveel mogelijk gevolgd.

• Welke thema's komen aan bod? ikwashier.live inventariseert tradities, erfgoed en kunst, in het bijzonder immaterieel cultureel erfgoed (ICE). De behandelde thema's variëren van reuzen, smeden en bellemannen tot jaarmarkten, oogstfeesten en processies. Gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen, krijgen voorrang.

• Waarom komen veel dieren in beeld? 1. Erfgoed en dierenwelzijn leven op gespannen voet. ikwashier.live archiveert nog snel gewoontes en gebruiken met dieren die aangepast worden of verdwijnen. 2. In sommige gevallen dreigen de dieren zelf uit te sterven, en met de dieren ook al hun tradities. Dit is bijvoorbeeld het geval voor heel wat koudbloedpaardenrassen, waaronder trekpaarden. ikwashier.live probeert hun gewoontes en gebruiken in beeld te brengen - voor ze verdwijnen.

• Vragen? Mail uw vragen naar lodewijk@ikwashier.live of bel +32 476 85 56 07


Powered by SmugMug Owner Log In