introductie⎪faq - ikwashier.live

introductie bij deze site 

Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen. Er werden al ruim 1.750 tradities vastgelegd op meer dan 850 verschillende locaties. Het fotoarchief telt dan ook meer dan 600.000 foto's. Deze site brengt u een selectie van 20.000 beelden. De inhoud van de magazines geeft u een indruk van de verscheidenheid aan thema's. Het borgen van het erfgoed gebeurt niet alleen via magazines, boeken en deze site, maar ook via social media en tentoonstellingen.

vragen en antwoorden - faq

Wat betekent ikwashier?
Voor Nederlandstaligen spreekt de naam 'ikwashier' voor zich: 'ik was hier'. De naam maakt de opzet van het archief duidelijk. Het is op locaties gebaseerd.

Hoe is het archief opgebouwd?
Zoals de naam van de site 'ik was hier' laat vermoeden, zitten alle foto's in catalogussen die per land, per provincie en per stad zijn georganiseerd. In een database worden deze locaties aangevuld met data, trefwoorden en extra informatie. Extra documentatie over alle tradities, zoals video's en tekstbestanden, wordt zowel op datum als thematisch bewaard.

Hoe divers is het archief?
Het archief telt ruim 1.750 tradities gefotografeerd op meer dan 850 verschillende locaties verspreid over voornamelijk België, Nederland en Frankrijk. 

Worden de beelden duurzaam gearchiveerd?
Alle geselecteerde foto's worden in het camera-eigen raw-bestand bewaard (kleur) en de bewerkte foto's in .tiff (zwart-wit). De conservering gebeurt in viervoud met back-ups op diverse locaties. De internationale standaarden voor archivering worden zoveel mogelijk gevolgd.

Welke thema's komen aan bod?
ikwashier.live inventariseert tradities, erfgoed en kunst, in het bijzonder immaterieel cultureel erfgoed (ICE). De behandelde thema's variëren van reuzen, smeden en bellemannen tot jaarmarkten, oogstfeesten en processies. Gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen, krijgen voorrang. Een indruk van de behandelde thema's krijgt u aan de hand van de inhoud van de magazines.

Waarom komen veel dieren in beeld?
1. Erfgoed en dierenwelzijn leven op gespannen voet. ikwashier.live archiveert nog snel gewoontes en gebruiken met dieren die aangepast worden of verdwijnen.
2. In sommige gevallen dreigen de dieren zelf uit te sterven, en met de dieren ook al hun tradities. Dit is bijvoorbeeld het geval voor heel wat koudbloedpaardenrassen, waaronder trekpaarden. ikwashier.live probeert hun gewoontes en gebruiken in beeld te brengen - voor ze verdwijnen. Een verslag vindt u o.a. in de reeks specials.

Welke stijl wordt gebruikt?
Lodewijk Deleu is documentair fotograaf en videograaf. Hij maakt beelden op locatie, niet geënsceneerd en vrijwel steeds bij natuurlijk licht. De foto’s worden in zwart-wit afgewerkt. Dit resulteert in eenduidige beelden met een groot respect voor het onderwerp. Voor meer informatie over de fotograaf kunt u de pagina contact raadplegen.

Komt mijn evenement ook in beeld?
We bekijken dit graag voor u in onze planning. Stuur uw agenda naar lodewijk@ikwashier.live.

Kan ik een reportage bestellen?
Ja, dat kan: groot of klein, kort of lang. Mail uw vragen naar lodewijk@ikwashier.live of bel even +32 476 85 56 07.

Powered by SmugMug Log In